Alarm

Wedstrijden bij 'witte hek' en 'futenbos' taboe in 2019 (15-01-2019)

Géén wedstrijden op genoemde trajecten v/d Oude Rijn en in het Aarkanaal in 2019, dat is de conclusie die ik trek na het aanhoren van het resultaat van een (vervolg)overleg tussen de Federatie ZW Ned (SZWN) en de Hengelaarsvereniging Leiden en Omstreken (HvLeO) over onderstaande ‘kwestie’. Dat gesprek heeft op woensdag 9 januari j.l. plaatsgevonden in een – volgens zeggen – prettige sfeer en geleid tot een mogelijk volgende stap waarin andere verenigingen worden uitgenodigd voor een bijeenkomst. Deze zal echter niet eerder zijn dan nadat SZWN en HvLeO hun ‘huiswerk’ hebben gedaan. Hiervoor is de noodzakelijke voorbereiding en uitwerking nodig en dat zal de nodige tijd kosten. Men vindt het dus realistisch te stellen dat de uitkomst van zo’n nieuwe bijeenkomst niet meer ‘onder druk’ in 2019 gerealiseerd kan worden maar zal gaan gelden voor het jaar 2020.

Het zei zo en het is niet anders. Het is alleen te hopen dat HvLeO voor 2019 geen uitzonderingen gaat maken en dat alle clubs deze uitkomst ‘sportief’ opvatten en niet zonder vergunning genoemde trajecten ‘innemen’ en andere clubs de ogen uitsteken door wel ‘gewoon’ hun wedstrijdje daar te vissen. Dan verpest je het voor een ander!!

 

Ook AHV houdt voet bij stuk !!! (02-01-2019)

Ook van de Amsterdamse Hengelsport Vereniging (AHV) heb ik op mijn aandringen een tweede mailtje ontvangen op 2-1-2019. Hierin staat dat ook zij zich onveranderd aan het nieuwe beleid t.a.v. het verstrekken van wedstrijdvergunningen houdt. Dat betekent dat niet onder de Federatie MidWest Ned vallende clubs in 2019 voor bijvoorbeeld een wedstrijdje in de Amsteldrecht €100 moeten betalen met een max. van 4 wedstrijden per seizoen. Er is natuurlijk geen vereniging die €400 zoals in dit voorbeeld kan of gaat ophoesten!!!

 

ALARM wedstrijdvissers!!! (16-12-2018)

Het kan voor ‘wedstrijdvissenminnend’ Zuid Holland (en wellicht ver daar buiten) volgend jaar wel eens een domper worden! Er mogen dan namelijk géén wedstrijden meer gevist worden in het Aarkanaal en in de Oude Rijn tussen Leiden en Zwammerdam, nota bene één van de mooiste en bekendste wedstrijdtrajecten die ‘onze’ regio biedt! Althans, dat heeft het bestuur van de Hengelaarsvereniging Leiden en Omstreken (HvLeO) tijdens een algemene ledenvergadering besloten. Belangrijkste reden die wordt aangevoerd is de aangekondigde oeverherstel werkzaamheden van de provincie, maar (naar horen zeggen) eerder nog door de klacht van de ‘Leidse visclubs’ dat zij voor hun eigen wedstrijden ‘nergens meer terecht kunnen’ omdat er ‘overal’ wedstrijden zijn!? Navraag links en rechts leert mij dat er in en om Leiden nog 8 visclubs zijn waarvan 4 clubs die wedstrijdvissen. Alleen aan deze clubs wordt nog een wedstrijdvergunning verstrekt, alle andere niet bij HvLeO aangesloten verenigingen moeten hun heil dus elders gaan zoeken. Dit betekent dat o.a. ook traditionele voorjaarsklassiekers als de John Kooij 4-daagse en onze ‘eigen’ HSW Regiowedstrijd onder druk komen te staan, want waar ga je zo gauw 2-3 nieuwe vakken voor 20 deelnemers creëren!? Door mij (en anderen) gepleegde telefoontjes en e-mails richting HvLeO hebben (nog) niet tot een positief resultaat geleid, dus heb ik mijn klacht ook bij de Federatie ZW Ned neergelegd.

 

HvLeO is niet de enige instantie op dit gebied die onplezierige maatregelen neemt, ook de Amsterdamse Hengelaars Vereniging (AHV) heeft voor 2019 een nieuw wedstrijd(vergunningen)beleid aangekondigd. En ook hier een soortgelijke reden, AHV leden zouden niet altijd in ‘AHV wateren’ kunnen vissen omdat daar wedstrijden worden gehouden. Met het oog hierop stelt AHV dat in 2019 per vereniging per seizoen maar 4 wedstrijden in hetzelfde (AHV)water kunnen worden aangevraagd. Maar de pijn ligt hier nog wat dieper! Betalen de bij de Federatie MidWest aangesloten clubs voor die 4 wedstrijden een vergoeding van in totaal ‘slechts’ €50, de niet bij MidWest aangesloten clubs moeten per wedstrijd €100 gaan betalen! Een simpel voorbeeldje, stel dat wij (HSW) in 2019 het maximale aantal van 4 wedstrijden in de Amsteldrecht en 4 in de Amstel (gesteld dat dit een ander water is) willen vissen, dan zou ons dat op €800 onkosten komen! Wil AHV de eigen kas ‘spekken’? Dit is toch van de zotte! Verschil tussen het verstrekken van vergunningen aan clubs die wel of niet bij Fed. MidWest zijn aangeskoten mag er mijns inziens best zijn, maar een verschil van €750 zoals in dit voorbeeld is wat overdreven. Ook bij AHV heb ik inmiddels aan de bel getrokken, t.o.h. zonder resultaat want ook zij blijven (vooralsnog) bij hun nieuwe beleid.

 

Natuurlijk is het organisatorisch 'een puist' werk om al die vergunningaanvragen in goede banen te leiden, maar anno 2018 zou daar met al onze moderne IT en communicatiemiddelen toch orde in geschept moeten kunnen worden? Kijk eens naar een systeem als de wedstrijdkalender van de federaties ZW Ned en MidWest. Daarmee kunnen clubs zelf het water aanvragen en weten ze direct of daar plaats is of niet. Een afwijzing wordt getoond en iedereen kan zien welke club op die bepaalde datum wel toestemming heeft voor een wedstrijd. Dus de sociale controle is groot, er is minder kans op 'wildgroei' van wedstrijden zonder vergunning en - nog belangrijker – het systeem neemt een hoop werk uit handen van HvLeO en AHV, dat vele werk is wellicht ook een reden voor die nare besluitvorming.

 

Sportvisserij Nederland draagt in algemene zin de wedstrijdvisserij een warm hart toe, hopelijk nemen HvLeO en AHV dat ook ter harte en gaan zij ‘wat doen’ met alle reacties en suggesties die zij rond dit onderwerp ontvangen.

 

Rinus Reichard

 

Copyright © All Rights Reserved