18 uurs John Kooij

18-UURS JOHN KOOIJ - 1465 KILO VIS!!!

 

Deze op 12/13 augustus jl. gehouden 18-uurs wedstrijd in de Amstel is gewonnen door het team van organisator Kooij met ruim 175 kilo vis. Dit geeft al aan dat er ontzettend goed werd gevangen aan het parcours aan de Ouderkerkerdijk waar de 13 deelnemende teams op zeer ruime afstand van elkaar zaten, voor elk team was als het ware een 'kopplaats' gecreëerd. Om 09.30 uur werd er geloot op de parkeerplaats aan het water en al direct vlogen de voorspellingen door de lucht over mogelijke hotspots waar het vandaag zeker moet/zal gaan gebeuren (in zekere zin kwam dat ook uit). Tot 11.45 uur was er gelegenheid om de visstek in te richten en dat bleek op sommige momenten een hels karwei want de deelnemers werden geteisterd door een aantal plensbuien die voor een hoge(re) waterstand zorgden. Gelukkig was het tijdens de wedstrijd vrijwel droog, maar moesten de teams in het A-vak wel een forse windkracht 4 tegen trotseren. Er werd in twee sessies gevist: van 11.45-20.45u en 21.00-06.00u. Voor beide sessies waren er per vak drie prijzen op gewicht, het algemeen eindklassement ging op punten waar voor de eerste zes een prijs was weggelegd. Al direct na het beginsignaal stonden de feeders krom - vaste stokken kwamen niet uit de foudraals - en werden de eerste vissen binnen gehaald. Bij sommige was dit een terugkerend beeld gedurende vrijwel de hele wedstrijd, bij anderen waren er tussenpozen met (lange) stilstand. Sommige deelnemende teams kwamen helemaal 'traag' uit de startblokken en bleven daar gedurende de hele strijd last van houden. Was het de afstand waarop werd gevist of juist het gebruikte aas wat hiervoor de reden was? Zoals met vrijwel alle wedstrijden het geval is, zal het volgende ook vandaag wel gelden. Eenmaal de vis op je voer is het de kunst ze daar te houden en zeker met zo'n lange wedstrijdduur er voor zorgen dat er wat 'te eten' ligt. Voor de meeste deelnemers is dit natuurlijk gesneden koek, maar of het ook altijd lukt.....? In elk geval wel op de 'kop- en staartplaatsen' in vak B, waar met grote regelmaat vis werd gevangen door de twee vissende teamleden. Op B8 scoorden Kooij, Schimmel en Berg van team Kooij zowel in sessie 1 als 2 op schitterende wijze vangstgewichten van 89 en 86 kilo. Hiermee werden zij met 175 kilo en 2 klassementspunten onbedreigd overall winnaar. Op de staartplaatsen 13 en 14 in vak B in de zogenaamde 'kom' streden de teams Bijvoet en Pieterse om plaats 2 en 3, hetgeen met 145 kilo en met 500 gram verschil werd beslist in het voordeel van Bijvoet dat met 5 punten algemeen derde werd. Daar tussenin nestelde zich team Roubos dat op 'staartnummer' A7 met een prachtige 147 kilo de overige deelnemers in vak A op ruime afstand hield en met 4 punten keurig algemeen tweede werd. Zoals gezegd, met een formidabel totaal eindgewicht van 1.465 kilo mag hier gesproken worden over een prima 18-uurs wedstrijd, die zeker ook qua organisatie tot de beste in zijn soort mag worden gerekend.

 

Rinus Reichard

 

De uitslag: 1. Kooij/Schimmel/Berg 175.860 gram (2pt), 2. Roubos/Roubos 147.040 gr (4pt), 3. Bijvoet/Bijvoet/van Delft 145.260 gr (5pt), 4. Pieterse/Frans/Dennis 144.720 gr (5pt), 5. Hoope/Gerrit/Sjefke 119.440 gr (5pt), 6. De Vries/Minck 136.320 gr (6pt), 7. Van Drie/Sjaak/Jaap 115.160 gr (6pt), 8. Geerling/Piet/Karel 96.980 gr (8pt), 9. Roskam/Job/Theo 75.380 gr (10pt), 10. Kruithof/Frits/Harry/Hans 88.160 gr (11pt), 11. Van Dijken/Bakker/Vogel 83.240 gr (11pt), 12. De Wilt/Kuyper/Veenendaal 79.300 gr (11pt), 13. Reichard/Wim/Dick 58.780 gr (14pt).

 

Nootje auteur: zelf viste ik met Willem en Dick en vormden met elkaar het team Van de Wal. Beide hadden reeds enige ervaring met nachtwedstrijden, voor mij was het een vuurdoop. Natuurlijk had ik wel eens 'in het donker' gevist maar geen langdurige wedstrijden. Mijn eerste conclusie na een nachtje slapen is dat we er goed aan hebben gedaan deze wedstrijd met minimaal drie personen te vissen. Terwijl er twee teamleden vissen kan nummer drie standby zijn of 's nachts even pitten. Verder spraken we af dat Willem en Dick hun spullen installeerden en ik hun beide om en om afloste, eventueel zou ik indien nodig mijn eigen feeders op hun afstanden afstellen. Aangezien ik pas daags ervoor van vakantie terug was zou Willem voor het voer en Dick voor het aas zorgen. Natuurlijk dienen voorts de neuzen in dezelfde richting te staan en worden goedbedoelde adviezen van elkaar aangenomen. Met deze bagage in de binnenzak zijn we de strijd aangegaan en hebben onze stinkende best gedaan. Waarom we met een kleine 60 kilo dan toch als laatste eindigden heeft n.m.m. met een samenloop van omstandigheden te maken, zoals het mogelijk niet vissen op de juiste afstand, het eerste gezamenlijke optreden en enkele factoren van materiele aard. Verder hebben we het prima naar de zin gehad en was het voor mij een belevenis in die zin dat je bij nachtvissen met factoren te maken hebt die overdag niet of nauwelijks spelen. Zeker voor herhaling vatbaar al hoeft dat niet iedere week.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved