Uitspraak Raad van State inzake Biesbosch

Uitspraak Raad van State inzake Biesbosch

 

De uitspraak van de Raad van State inzake de 'rechtszaak Biesbosch' heeft geleid tot teleurstellende reacties bij Sportvisserij Zuidwest Nederland. Deze had de zaak aangespannen tegen de Kamer van Binnenvisserij die goedkeuring had gegeven voor onbeperkte onttrekking van witvis uit de Brabantse Biesbosch door beroepsvissers. De Raad van State oordeelde dat er binnen de huidige regelgeving en op grond van beschikbare visstandonderzoeken juist was gehandeld en dat er ten tijde van het genomen besluit geen sprake was van (te) hoge visserijdruk of overbevissing. Niettemin krijgt Sportvisserij ZW Ned nog steeds klachten binnen van verontruste vissers dat de vangsten in de Biesbosch en de Benedenrivieren zienderogen afnemen. Een en ander staat in een artikel in Het Visblad van december 2017 op pagina 30. Omdat dit 'probleem' niet alleen in de Biesbosch speelt maar op véél meer plaatsen in Nederland, ben ik wat dieper in de materie gedoken en geconcludeerd dat die zaken minder eenvoudig liggen. Om een en ander op een rijtje te krijgen heb ik enkele kernpunten uit het bewuste artikel gehaald.

 

Visstandonderzoek dateert uit 2012

en dat is volgens ZW Ned te lang geleden, maar kennelijk niet naar het oordeel van de Raad van State. Via Google kwam ik terecht op de site van de VBC (VisstandBeheerCommissie) en daar kom ik termen tegen als monitoring en visstandbemonstering, simpel gezegd het verzamelen van de visstand gegevens. Ik lees dat waterbeheerders verplicht zijn dit elke 3 jaar uit te voeren en dat elke 6 jaar uitgebreid te doen. Meestal wordt een dergelijk onderzoek uitbesteed. Het hier betreffende visstandonderzoek uit 2012 zou dus naar de maatstaven in 2015 moeten zijn herhaald!?

 

ZW Ned wil een nieuw groot visstandonderzoek

maar dat kost veel geld en of ZW Ned dat alleen wil/kan ophoesten? Overigens zo'n grote federatie lijkt me niet echt onbemiddeld en op de begroting zou toch minimaal een bedrag gereserveerd moeten zijn!? Als de nood echt zo hoog is dan is het wellicht een optie/initiatief om per sportvisser eenmalig één euro af te dragen voor een dergelijk onderzoek!? Maar ja, wie neemt dat initiatief en - nog iets anders - schept dat geen verplichtingen voor andere federaties c.q. onderzoeken.

 

Samenwerking met beroepsvissers en andere organisaties

vind men noodzakelijk en dat is ongetwijfeld ook zo. Overigens roept samenwerken met beroepsvissers wellicht bij sportvissers vraagtekens op, immers is het niet juist deze groep die vrij mandaat heeft (gekregen) om hele wateren leeg te vissen? Als het dan ook nog om de 'sportvis' als brasem, kolblei en voorn gaat, is de ergernis bij de (wedstrijd)hengelaar compleet. Is er in Nederland eigenlijk een afzetmarkt voor deze zoetwatervis, het staat toch nergens op het menu? Dus gaat alles (voor de consumptie in elk geval) naar het buitenland zou je zeggen. Simpel geredeneerd worden de wateren leeg gevist voor het buitenland, ten koste van de vangsten van de sportvisser!

 

Gezonde visstand en duurzame wijze van bevissing

moet worden gerealiseerd, daar is iedereen het over eens, de vraag is alleen 'hoe'? Om te beginnen moeten alle onderzoeken op tijd worden uitgevoerd, de uitkomsten transparant gemaakt en vervolgens handelen met gezond Hollands verstand. Dus niet lukraak overal maar vergunning voor geven en als die al wordt gegeven, dan quoteren en vooral frequent controleren! Ik begrijp wel dat zo'n maatregel sommige beroepsvissers treffen, maar moeten we niet gezamenlijk een gezonde visstand realiseren???

 

Tot slot

(wedstrijd)vissers, waaronder ikzelf, zijn gauw geneigd de conclusie te trekken dat een slechte vangst op conto komt van de beroepsvisser, maar is dat ook zo?? Om daar achter te komen moeten juist genoemde onderzoeken regelmatig plaatsvinden, mogelijk dat er dan ook andere oorzaken 'boven water' komen. Mocht een en ander niet van de grond komen en/of blijven positieve resultaten uit, dan kan als laatste redmiddel wellicht een handtekeningenactie onder de verontrustte hengelsporters nog enige druk zetten!? Dit geldt dan uiteraard niet alleen voor de Biesbosch!

 

Reageren al dan niet met een oplossing kan per mail rinusreichard@nogwatgevangen.nl

 

 

Rinus: ik werd attent gemaakt dat er op de site van de Witvisser een artikel staat dat raakvlakken heeft met het bovenstaande. Geïnteresseerd? Klik hier!

Copyright © All Rights Reserved