Corona versus wedstrijdvissen

Corona versus (wedstrijd)vissen (30-03-20)


Steeds meer ‘geruchten’ circuleren dat in deze tijd van coronacrisis viswedstrijden worden gehouden, of ik daar iets over wil schrijven!? Dat ik daar de aangewezen persoon toe ben laat ik in het midden maar doe het toch, voor de duidelijkheid  ‘op eigen titel’.

 

Als je in deze (crisis)periode met je vismaat ’s morgens aan de waterkant komt om een paar uurtjes te vissen en er komen direct mensen op je af die zeggen dat dat niet gaat omdat zij hier een wedstrijd gaan vissen, geeft dat op z’n minst te denken. Hebben zij bijvoorbeeld een wedstrijdvergunning, hebben zij geen afwijzing gehad, weten zij wat er momenteel speelt, hebben zij door dat ze het mogelijk (gaan) verpesten voor andere vissers??

 

Sportvisserij Nederland heeft gesteld dat evenementen waaronder alle soorten van viswedstrijden (voorlopig) tot 1 september verboden zijn. Federaties en diverse (grote) hengelverenigingen die wedstrijdvergunningen hebben verstrekt voor hun wateren sturen keurig een afwijzing aan clubs die eerder voor deze periode toestemming kregen. Ook al krijgen clubs geen afwijzing dan moeten zij toch weten welke belangen er momenteel spelen?

 

Sportvisserij Nederland adviseert nog steeds aan enthousiaste vissers – en ik reken mezelf daar ook toe – als je wilt vissen doe dat dan op individuele basis, alleen op plaatsen waar je weinig andere mensen tegenkomt (al valt dat niet altijd mee) en hou je aan de voorgeschreven minimale afstand. Toevallig heeft minister Schouten vandaag kenbaar gemaakt, als reactie op vragen van de Partij voor de Dieren, géén aanvullende maatregelen op de richtlijnen v/h RIVM te nemen t.a.v. de hengelsport. Een geruststellende gedachte toch!?

 

M.a.w. willen wij van onze heerlijke (hengel)sport blijven genieten laten we ons dan (tot 1 juni) aan genoemde maatregelen houden en zeker geen samenscholingen vormen.

 

Rinus Reichard