Oevers Amsteldrecht

Straks weer lekker met de feeder tegen de rietkraag?? Vergeet het maar!!! (14-02-21)


Vooruitkijkend naar het voorjaar en een lekker dagje feederen aan de Amsteldrecht kan wel eens voor een verrassend beeld zorgen. Wat is er aan de hand, men (provincie? rijkswaterstaat?) vindt het nodig om her en der op het traject tussen de sluis en Vrouwenakker langs de oever aan de overzijde palen in het water te slaan, tussen de palen komen dwarsbalken. Wat de bedoeling hiervan is is (mij) vooralsnog niet duidelijk, als een soort golfbreker ter bescherming van de oever zou een plausibele reden kunnen zijn. Enkele weken geleden hoorde ik al over deze werkzaamheden maar kon nog geen goed beeld vormen. Maar de ‘huisfotograaf’ (KoosV) stuurde vanmorgen enkele foto’s van de situatie ter plekke om het beeld duidelijk(er) te krijgen. Nu is het natuurlijk zo dat de Amsteldrecht breed genoeg is voor een leuke vispartij op welke methode dan ook, maar de meeste feederaars zijn toch geneigd de andere oever (al dan niet met rietkraag) op te zoeken en niet zelden zonder succes. De praktijk zal het leren, wordt er een nieuwe ‘voerlijn’ gevormd net vóór de palen waar de platten zich gaan ophouden of ‘vluchten’ zij voorbij de palen onbereikbaar voor ons vissers. Hoe dan ook we gaan het beleven en zullen onze vistechnieken op zeker aanpassen aan de uiteindelijke situatie daar. Op zich is dat dan weer een leuke uitdaging om de juiste methode te vinden en een leuk net vis te ‘scoren’. In wedstrijden wordt wellicht de geluksfactor (nog) meer bepalend, wel of géén palen voor je neus!?

 

Rinus Reichard


NIEUWE FOTO'S